خــنده بـــازار
باهم بخنديم نه به هم
آنا یارپاق              ایلگی              ایمیل              RSS              ATOM

فاصله دختر تا پير مرد يك نفر بود؛ روي نيمكتي چوبي؛ روبه روي يك آب نماي سنگي.

پيرمرد از دختر پرسيد :

- غمگيني؟
- نه
- مطمئني؟
- نه
- چرا گريه مي كني؟
- دوستام منو دوست ندارن
- چرا؟
- چون قشنگ نيستم
- قبلا اينو به تو گفتن؟
- نه
- ولي تو قشنگ ترين دختري هستي كه من تا حالا ديدم
- راست مي گي؟
- از ته قلبم آره

دخترك بلند شد پيرمرد را بوسيد و به طرف دوستاش دويد؛ شاد شاد.

چند دقيقه بعد پير مرد اشك هاش را پاك كرد؛ كيفش را باز كرد؛ عصاي سفيدش را بيرون آورد و رفت !!!
بؤلوم :
جمعه 29 مهر 1390


سورغو
  • كدام تيم آزربايجاني را بيشتر دوست داريد؟
باغلانتی لار
یارپاق لار
سایغاج
  • ایندی بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نین گؤروشو :
  • بو آیین گؤروشو :
  • باخیش لار :
  • یازی لار :
  • یئنیله مه چاغی :
کد پیغام خوش آمدگویی کد پیغام خوش آمدگویی