خــنده بـــازار
باهم بخنديم نه به هم
آنا یارپاق              ایلگی              ایمیل              RSS              ATOM

صبح ساعت ۵
قديم: به آهستگي از خواب بيدار مي‌شود. نماز ميخواند و سپس به لانه مرغها
ميرود تا تخم مرغها را جمع كند
جديد: مثل خرچنگ به رختخواب چسبيده و خر و پف ميكند.

صبح ساعت ۶
قديم: شير گاو را دوشيده است ، چاي را دم كرده است ، سفره صبحانه را
باعشق و علاقه انداخته و با مهرباني مشغول بوسيدن صورت آقاي شوهر است تا
از خواب بيدار شود.

جديد: بازهم خوابيده است

صبح ساعت ۷
قديم: مشغول مشايعت آقاي شوهر است كه از در خانه بيرون مي رود و هزار تا
دعا و صلوات براي سلامتي شوهر كرده و پشت سرش به او فوت ميكند.

جديد: هنوز كپيده است.

صبح ساعت ۱۱
قديم: مشغول رسيدگي به بچه ها و پاك كردن لپه براي درست كردن ناهار است.
جديد: تازه چشمانش را با هزار تا ناز و عشوه باز كرده و در با دست در حال
بررسي جوش هاي روي كمرش است

ظهر ساعت ۱۲
قديم: مشغول مزه كردن پلو به جهت تنظيم نمك آن است.
جديد: در حال آرايش كردن با همسايه طبقه بالا در مورد انواع پازيشن هاي
جديد جهت چيز صحبت مي‌كند

ظهر ساعت ۱۳
قديم: در حال شستن جوراب و لباس‌هاي آقاي خانه درون طشت وسط حياط خلوت ميباشد.
جديد: در حال روشن كردن ماشين لباسشويي ، ماشين ظرفشويي و البته غرغر كردن است.

ظهر ساعت ۱۴
قديم: در حال ماليدن پاي آقاي شوهر كه براي خوردن ناهار به خانه آمده است
ميباشد. جهت حض جميل بردن آقاي شوهر ، دامن گل گلي خود را پوشيده است.
جديد: در حال انداختن يك غذاي آماده درون ميكرفر بوده و در همان حال در
حال تماشاي FashionTV مي‌باشد.

ظهر ساعت ۱۵
قديم: در حال جارو كردن حياط خانه و تميز كردن لانه مرغها و بردن علوفه
براي گاوشان مي‌باشد.

جديد: با يكي از دوستانش به پاساژ صدف براي خريد رفته است.

عصر ساعت ۱۶
قديم: مشغول شستن پاهاي كودكشان است كه به دليل دويدن در كوچه خوني شده است.
جديد: در حال پرو كردن لباس‌هاي خريداري شده است. در همان حال هم نيم
نگاهي هم به شكم خود دارد كه جديداً چاقي را فرياد مي‌كشد.

عصر ساعت ۱۷
قديم: دم در خانه ايستاده است تا آقاي شوهر بيايد.
جديد: در لابي نشسته است تا با آقاي شوهر به خريد برود.

عصر ساعت ۱۸
قديم: براي شوهر خود چاي آورده و مانند يك خانم كنار شوهرش در حال صحبت با او است.
جديد: از اين مغازه به آن مغازه شوهر بيچاره خود را مي‌برد.

شب ساعت ۱۹
قديم: سفره شام را انداخته و شوهر را براي خوردن شام دعوت ميكند.
جديد: هنوز در حال خريد است.

شب ساعت ۲۰
قديم: در حال شستن ظروف شام ، كنار حوضه خانه است.
جديد: كماكان در حال خريد است.

شب ساعت ۲۱
قديم: در حال چاق نمودن قليان آقاي همسر ميباشد.
جديد: در رستوران ، پيتزا ميل مي‌فرمايند.

شب ساعت ۲۲
قديم: رختخواب ها را پهن كرده است براي خوابيدن . در حال ريختن گل سرخ
روي متكاي آقاي خانه است تا خوش بو شود.

جديد: در حال غرغر كردن بر سر وضعيت ترافيك است.

شب ساعت ۲۳ و ۲۴
قديم: 
جديد: در حال مشاهده ماهواره هستند ايشون ، لطفاً مزاحم نشويد


بؤلوم : leqv
جمعه 6 آبان 1390


سورغو
  • كدام تيم آزربايجاني را بيشتر دوست داريد؟
باغلانتی لار
یارپاق لار
سایغاج
  • ایندی بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نین گؤروشو :
  • بو آیین گؤروشو :
  • باخیش لار :
  • یازی لار :
  • یئنیله مه چاغی :
کد پیغام خوش آمدگویی کد پیغام خوش آمدگویی