خــنده بـــازار
باهم بخنديم نه به هم
آنا یارپاق              ایلگی              ایمیل              RSS              ATOM
نمــــــايــــــنــــــده ايــــــران در مــــــذاكــــــرات5+1 : شــــــارژ ايــــــرانــــــســــــل مــــــي گيــــــريــــــم ، ســــــوخــــــت 20% مــــــيــــــديــــــم!
بؤلوم : leqv
جمعه 5 خرداد 1391


سورغو
  • كدام تيم آزربايجاني را بيشتر دوست داريد؟
باغلانتی لار
یارپاق لار
سایغاج
  • ایندی بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نین گؤروشو :
  • بو آیین گؤروشو :
  • باخیش لار :
  • یازی لار :
  • یئنیله مه چاغی :
کد پیغام خوش آمدگویی کد پیغام خوش آمدگویی